logo-artesana

ARTéSANA is de Belgische beroepsvereniging voor antroposofische kunstzinnigtherapeuten muziektherapeuten en euritmietherapeuten.

De vereniging, opgericht in 1997, wil graag een breed collegiaal draagvlak vormen, waaruit ontmoeting en ondersteuning kan voortvloeien. Dit schept de mogelijkheid tot verdieping en uitwisseling van professionele ervaringen en hulpbronnen.

Artésana streeft naar een grotere bewustwording van de genezende krachten van kunst. Kunst heeft ook een werksame bijdrage tot een persoonlijke en sociale ontwikkeling.

ARTéSANA is verbonden met de Medische Sectie in het Goetheanum, die onderzoek en ontwikkeling van antroposofische medicijnen en therapieën, wereldwijd bevorderd.

ARTéSANA vertegenwoordigdt Belgie in een aantal internationale organisaties, zoals ICAAT,  DAKART en IFAAET.

5237 euritmie muziek
Beeldend
kunstzinnige therapie
Euritmietherapie Muziektherapie

ifaaet_Logo-col