CLEO BERCHEM-307 (1)

Wanneer we uit evenwicht geraken in het leven, kan muziek ons helpen om opnieuw in harmonie te komen met onszelf. De ordenende en bewegende kracht van muziek kan zo worden ingezet dat er een nieuw evenwicht ontstaat. Dat evenwicht bevindt zich op emotioneel, gedragsmatig, sociaal, cognitief of lichamelijk vlak.

Muziek als hefboom

De antroposofische vorm van muziektherapie gaat er daarbij van uit dat instrumenten en muzikale fenomenen ieder hun eigen werking hebben op de mens. Zo ervaren we een mars anders dan een wals en een sterk ritme anders dan een vloeiende melodie. Evenzo hebben instrumenten zoals de lier, kromhoorn, chrotta of trom een specifieke kwaliteit. Het één werkt meer op het zenuwstelsel, het andere meer op het ritmische ademgebied of nog anders: op het beweeglijke van de ledematen. In actieve en receptieve werkvormen worden instrumenten en muzikale fenomenen in de muziektherapie ingezet.

CLEO BERCHEM-324.jpg
Muziek kan door ontroering, het in beweging brengen, het uiten van emoties en komen tot verstilling op verschillende niveaus werken. De doelstelling in de muziektherapie wordt altijd vanuit de hulpvraag én een muzikale diagnose bepaald. Muziektherapie werkt bij uiteenlopende problematieken zoals burnout, depressie, angststoornissen, trauma verwerking, autisme, ADHD en dementie.

 

CLEO BERCHEM-332

Vind hier jouw therapeut!